Fundacja Mieszka

 

Nazwa pełna FUNDACJA MIESZKA

KRS: 0001034420

NIP: 5993274773

REGON: 525207588

Adres siedziby Kosynierów Gdyńskich 82, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska

Forma prawna Fundacja

Data rejestracji 4 maja 2023 r.

Numer konta: 88 1090 1623 0000 0001 5424 2001 Santander Bank

CEL DZIAŁANIA

1. Promowanie, rozwój i współpraca pomiędzy rzeczpospolitą Polska a Ukrainą lub innymi krajami w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych, kulturalnych i naukowych. 

2. Pomoc obcokrajowcom uciekającym przed konfliktami zbrojnymi lub represjami, w szczególności przebywającym na terenie Polski. 

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, humanitarnej, rozwojowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Promocja i wspieranie kultury. 

5. Promocja i wspieranie wolontariatu wśród młodego pokolenia. 

6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz budowania porozumienia pomiędzy społeczeństwami. 

7. Pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą. 

8. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. 

9. Wspieranie postaw obywatelskich. 

10. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony praw człowieka.

11. Wykonywanie zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
b) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
c) działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Dardanus Sp. z o.o., Kosynierów Gdyńskich 82, 66-400, Gorzów Wlkp. . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved